Specialisaties

Naast oefentherapie Mensendieck, een gedegen opleiding op het gebied van houding en beweging, heb ik mij gespecialiseerd in diverse richtingen en ben aangesloten bij verschillende netwerken die mij helpen de patiënt nog beter te kunnen behandelen. Klik op het kopje om meer over elk netwerk te lezen.

Pyschosomatische oefentherapie
Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren.
Wij kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. Door mijn kennis van psychosomatische oefentherapie kan ik u helpen uw lichaam en geest weer in balans te brengen. Lees meer…

Bedrijfsoefentherapie
Met grote regelmaat geef ik actief voorlichting en/of training binnen bedrijven. Deze trainingen zijn met name gericht op het voorkomen van klachten en het tegengaan van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Meestal vindt de training op de werkvloer plaats. Ik analyseer de handelingen van uw werknemers en de wijze waarop ze die uitvoeren. Op grond daarvan krijgen werknemers in groepsverband of individueel begeleiding. Het blijkt dat klachten en ziekteverzuim hierdoor verminderen. Lees meer…

Parkinson
De ziekte van Parkinson is een erg complexe aandoening, waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen specifiek deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Lees meer…

Netwerk Chronische Pijn
Als pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijks functioneren. We spreken van chronische pijn wanneer de pijnklachten langer dan drie maanden blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. Lees meer…

Slaapproblemen
Iedereen slaapt wel eens slecht. Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid. Maar als je langere tijd slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaar je steeds meer beperkingen in je functioneren. Op den duur brengt het ook emoties met zich mee, zoals angst, verdriet en boosheid. Je vraagt je af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan? Zal ik ooit weer beter slapen? Lees meer…

SOLK
SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Somatisch betekent “lichamelijk”. Het gaat dus om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een lichamelijke oorzaak, die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die in de loop van de tijd erger worden, zicht uitbreiden naar andere delen van het lichaam of die steeds wisselen. Een verklaring kan vaak gevonden worden in de stress van alledag, in alledaagse zorgen en emoties. Lees meer…

Ademhaling
Heb je moeite met doorademen? Last van duizeligheid, hartkloppingen of paniek? Als deze symptomen lang aanhouden, loop je het risico in een vicieuze cirkel te belanden. De oefentherapeut helpt je op adem te komen. Daardoor krijg je letterlijk en figuurlijk meer lucht, zodat je de cirkel kunt doorbreken. Lees meer…