Terug naar Werkwijze

Klachtenregeling

Om u de optimale zorg te kunnen geven, en kwaliteit te kunnen behouden, ben ik aangesloten bij het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging, de VvOCM. Desondanks kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft over mij, de werkwijze of over de praktijk. Hiervoor hanteer ik de klachtenprocedure van het kwaliteitsregister paramedici. De eerste stap is altijd om uw klacht te bespreken met mij. Het kan zo zijn dat ik mij niet bewust ben van uw ontevredenheid, of dat er sprake is van een misverstand. Als een gesprek niet voldoende oplossing biedt, kunt u gebruik maken van de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Ik ben hierbij aangesloten zodat er een onafhankelijke klachtenfunctionaris is die u kan helpen. Op deze website kunt u verdere informatie, het contactformulier en uitleg over dit proces vinden. Het klachtenloket is ook telefonisch of via mail te bereiken.

Link naar Klachtenloket Paramedici

Ik sta ook op zorgkaart Nederland. Dit is een product van de Patiëntenfederatie in Nederland. Hier kunnen patiënten cijfers achterlaten bij hun zorgverleners met een toelichting. Dit helpt toekomstige patiënten in hun zoektocht naar en keuze in een zorgverlender. U kunt hier kijken wat anderen over mij te zeggen hebben, of zelf gemakkelijk een bericht achterlaten.

Hier is de link naar mijn praktijk en dit is mijn persoonlijke pagina.