Terug naar Specialisaties

Bedrijfsoefentherapie

Gezond bewegen op de werkvloer

Met grote regelmaat geef ik actief voorlichting en/of training binnen bedrijven. Deze trainingen zijn met name gericht op het voorkomen van klachten en het tegengaan van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Meestal vindt de training op de werkvloer plaats. Ik analyseer de handelingen van uw werknemers en de wijze waarop ze die uitvoeren. Op grond daarvan krijgen werknemers in groepsverband of individueel begeleiding. Het blijkt dat klachten en ziekteverzuim hierdoor verminderen.

Meerdere bedrijven maakten al gebruik van mijn diensten. Denk ook eens aan stressreductie of goed leren omgaan met spanning en stress. Door ontspanningstechknieken en/of mindfulness voor uw werknemers kan ik u als werkgever helpen in een proces naar terugkeer op de werkvloer zonder uitvalrecidief.

Voeten niet onder de kniën, bovenrug ingezakt, hoofd buigt naar het scherm toe.

Met een paar kleine aanpassingen is de houding beter voor nek, schouders en rug. Nog beter is uiteraard het scherm verhogen en een los tooetsenbord.