Terug naar Specialisaties

Parkinson & Parkinsonisme

parknet-logo_payoff

De ziekte van Parkinson is een erg complexe aandoening, waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen specifiek deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorg verleners die de problemen met deze activiteiten behandelen en begeleiden. Zij vormen samenwerkingsverbanden per regio. In dit netwerk zitten neurologen en Parkinsonverpleegkundigen van het WFG in Hoorn, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Samen staan we borg voor een zo optimaal mogelijke zorgstandaard rondom Parkinson en verwante aandoeningen (atypische Parkinsonismen).

ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St. Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiƫnten Vereniging.

Sinds 2008 ben ik gespecialiseerd Parkinson therapeut en deelnemer aan het netwerk van het Dijklander Ziekenhuis (voorheen WFG).