Beleid Coronavirus

Aangepast beleid Coronavirus

Update: 5 december 2021, 10:30 uur

Bericht aan al onze patiënten

Wij volgen de berichtgevingen en adviezen van de RIVM, de GGD en onze beroepsvereniging VvOCM nauwgezet. Tijdens overleggen tussen o.a. de VvOCM en VWS is besproken dat therapeuten op hun post blijven om u bij gezondheidsklachten (slaapproblemen, pijnklachten aan het bewegingsapparaat, chronische pijn of spanningsgerelateerde klachten en Parkinson) bij te kunnen blijven staan. Wij ontlasten daarmee de huisartsen, die daardoor hun kostbare tijd aan zieke patienten kunnen besteden. Indien het beleid wijzigt, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Als oefentherapiepraktijk zal ik voor u geopend blijven. Hierbij nemen wij alle normale EN extra voorgeschreven en noodzakelijke (hygiene) maatregelen in acht, te weten:

  • Geen fysiek contact en 2 meter afstand houden. Wij geven u dus nog steeds geen hand bij binnenkomst en vertrek en wij behandelen niet hands-on.
  • Wij wassen onze handen voor en na elke behandeling. Er wordt gebruik gemaakt van papieren zakdoekjes.
  • Wij desinfecteren onze praktijkruimten en materialen met grotere regelmaat dan wat we normaal al doen.
  • Wanneer wij als uw behandelaar twijfelen over uw gezondheid, kunnen wij u verzoeken naar huis te gaan.
  • Indien gewenst bieden wij u een BEHANDELING OP AFSTAND (telefonisch, e-consult). Geef het ruim op tijd aan als u niet naar de praktijk kunt/wilt komen en van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.
  • Onze collega’s zullen niet naar de praktijk(en) komen als zij milde gezondheidsklachten hebben.

Wat verwachten wij van u:

  • Indien u milde klachten heeft als neusverkoudheid, keelpijn of hoesten, zet dan uw fysieke afspraak bij ons om in een video/belafspraak. Middels zo’n soort afspraak op de reeds afgesproken tijd kan onze therapeut u op afstand begeleiden. Bij een video consult afspraak ontvangt u vooraf een instructie hoe dit uit te voeren en wat u erbij nodig heeft.
  • Ook als u niet naar de praktijk kunt/wilt komen uit praktische redenen of gezondheidsbezwaren tav dierbaren, dan is een videoconsult mogelijk.
  • Indien u koorts heeft, bent u ziek en heeft uw lijf herstel tijd nodig, zeg alle afspraken af en neem uw rust. Laten we dan over twee weken weer even contact hebben om te kijken hoe het met u gaat, dit kan per telefoon of per mail.

Protocol handen wassen:
U dient uw handen te wassen bij binnenkomst én voor vertrek uit de praktijk. Handen wassen gaat als volgt:
Gebruik stromend water. Maak de handen nat en doe er vloeibare zeep op. Wrijf de handen (gedurende 30 seconden) over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden verdeeld. Let op de kritische punten: was ook goed de  vingertoppen, tussen de vingers en vergeet de duimen en de polsen niet. Spoel de handen en polsen al wrijvend af onder stromend water. Droog de handen en polsen af met een schone droge handdoek of gebruik papieren handdoeken. Zorg ervoor dat de handen goed droog zijn.

Houd uw e-mail/telefoon in de gaten op de dag van uw afspraak. Wij houden de adviezen van het RIVM, de GGD en onze eigen beroepsgroep nauwlettend in de gaten. Bij wijzigingen in het beleid brengen wij u weer verder op de hoogte.

Wij wensen iedereen veel gezondheid, wijsheid en rust toe in deze nare situatie!

Martine Meijers, oefentherapeut Mensendieck en psychosomatisch therapeut.